Language:

ร่วมงานกับเรา

 

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด ขอเชิญบุคลากรผู้มีศักยภาพสมัครงานกับเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำให้ผู้หญิงไทยสวยและกำลังขยายความสวยไปยังต่างประเทศ ด้วยตำแหน่งงานหลายตำแหน่ง 

        ผู้สนใจสมัคร สามารถกรอกใบสมัครในหน้าเว็บไซต์ตามตำแหน่งงานที่สนใจได้เลยค่ะ หรือส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2912-3575-77 ต่อ 110

Email : BOONMEE_AUGSORNWON@Hotmail.com 

 

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการประกันสังคมให้ตามกระทรวงแรงงาน และซื้อสินค้าของบริษัทในราคาส่วนลดพิเศษ

 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร


 • IT Support
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขปัญหาด้าน Hardware,Software และ Network ภายในบริษัท
  • สามารถให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้                                                                  

  ** หากมีประสบการณ์ด้านNetwork และ Support ระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   
   

  สมัครงานตำแหน่งนี้ • กราฟฟิกดีไซน์
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  •  เพศชาย หรือหญิง อายุ 23  ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา นิเทศน์ศิลป์,ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม ILLUSTRATOR และ PHOTOSHOP ได้เป็นอย่างดี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี
    ** ถ้ามีประสบการณ์ด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   

  สมัครงานตำแหน่งนี้ • การตลาด

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

  •  เพศชาย หรือหญิง อายุ 23  ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถวางแผนงานส่งเสริมการขายได้อย่างเป็นระบบ
    ** หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


  สมัครงานตำแหน่งนี้ • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

    คุณสมบัติของผู้สมัคร

  •  เพศหญิง อายุ 23  ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ
  • ติดต่อประสานงานและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • สามารถวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ
    ** หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาเครื่องสำอางค์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงานตำแหน่งนี้← Back ↑ Top